Logo van Beschut Zelfstandig Wonen Atlas

De Sfinx, Zeewolde

Er is een behoorlijke voorzieningenniveau voor een kleinschalig complex. Opvallend is dat de aanwezige gemeenschappelijke ruimte niet altijd als eigen worden gezien door de bewoners omdat ze ook voor de buurt zijn. Ook de activiteiten worden niet altijd als afgestemd op niveau ervaren.


 • Voorzieningenniveau algemeen

 • Intern: Kwaliteit
 • Extern: Basis
 • Voorzieningenniveau welzijn

 • Intern: Basis
 • Extern: Kwaliteit
 • Voorzieningenniveau zorg

 • Intern: Kwaliteit
 • Extern: Afwezig

 • Rol gemeenschappelijke ruimte

  "Er is ons een eh gezamenlijke ruimte beloofd waar je bij elkaar kan komen… Nu is beneden… een fysiotherapie. En dat houdt in dat als je hier alleen komt wonen dat je dan gewoon alleen bent. De sociale contacten zijn hier eigenlijk nul. "

  Bewoner


 • Aard en kwaliteit voorzieningen

  "Nee, er moet dus heel iets bijzonders zijn. Wij zijn voor een tijdje terug geweest en toen ging het over de strippenkaarten en zo … Ja het is voor oude mensen vinden we. Ha ha... Ja kun je nagaan hoe wij dan ons eigenlijk voelen hè."

  Bewoner