Logo van Beschut Zelfstandig Wonen Atlas

Parc Imstenrade, Heerlen

Er zijn vele voorzieningen, afgestemd op het hogere opleidingsniveau van de bewoners. Wel wordt een zekere levendigheid gemist. De hoge eigen zelfredzaamheid zal daaraan mee bijdragen, bewoners zijn veel in hun eigen appartement, of juist buiten het complex. Dat de participatie en informele zorg daardoor minder opgaan komen, lijkt plausibel.


 • Voorzieningenniveau algemeen

 • Intern: Extra
 • Extern: Afwezig
 • Voorzieningenniveau welzijn

 • Intern: Extra
 • Extern: Afwezig
 • Voorzieningenniveau zorg

 • Intern: Extra
 • Extern: Afwezig

 • Fysieke veiligheid

  "Ik heb me in dit gebouw nooit onveilig gevoeld. Ik heb niet het idee dat er dadelijk iemand voor mijn deur staat… Het is toch wel goed beveiligd, er is ook een sterke sociale controle. Dat speelt natuurlijk ook mee."

  Bewoner


 • Hoeveelheid voorzieningen

  "Dat plein, dat Plaza idee, waar alle ondernemers bij elkaar zitten, dat je synergie krijgt, ... krijgt, maar ook levendigheid want dat is wat ik hier wel mis. "

  Beslisser


 • Aard en kwaliteit voorzieningen

  "Er is een muziekcentrum bij gekomen. Klassieke muziek... Het draait als een tierelier. Er is een psychotherapie praktijk bij gekomen… voornamelijk gericht op de externe markt... Er is een praktijk voor alternatieve geneeswijzen bij gekomen, intern en extern gericht... de tandarts… Beter Horen…, de diëtist... Dus het voorzieningenniveau is wel uitgebreid."

  Beslisser


 • Participatie

  "We hebben geen zin om onder leiding van anderen te werken en ik heb het zelf hier opgestart en nou zal ik zeker van anderen horen hoe ik het hier moet doen. Dus dat moet even zijn tijd hebben. Maar onder de bewoners is de animo niet groot. "

  Bewoner


 • Informele zorg

  "Je krijgt weinig vrijwilligers. Ze zeggen… ik heb mijn hele leven hard gewerkt, ik ben hier om te genieten. Of dat dan ook precies de verklaring is… een zeker egoïsme is hier niet vreemd. En dat maakt het wel moeilijk om iets te organiseren. "

  Bewoner