Logo van Beschut Zelfstandig Wonen Atlas

Onderwatershof, Rijswijk

De Onderwatershof is vernieuwd en met de vergroting van de schaal wordt de relatie met het zorgpersoneel als anoniemer ervaren. Die anonimiteit heeft voor en nadelen en past meer bij de stad dan bij het dorp. Het ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimten is een grote kwaliteit, nog meer als je je partner hebt verloren.


 • Fysieke schaalgrootte

 • Intern: Middel grootschalig
 • Extern: Middel grootschalig

 • Eenzaamheid

  "Als het enigszins kan, zeker omdat ik nou alleen ben. Dan ga je echt meer naar beneden toe. Toen zaten we hier samen nu ga ik daarheen. Dat is wel het prettige aan dit huis hier, je bent niet eenzaam hier. En we kennen ook heel veel mensen omdat wij in de zaken gezeten hebben."

  Bewoner


 • Organisatie

  "Op die Onderwatershof, Oude, dat vond ik intiemer. Daar had je ook veel meer met het personeel. Dat is hier jammer… er zijn 60 mensen hier. De helft is in de war hoor. De helft is hulpbehoevend. Dus die hebben het natuurlijk erg druk. Maar eh, je weet niet anders. Het moet. En ze doen d’r best. "

  Bewoner


 • Hoeveelheid voorzieningen

  "Als we naar boven toe redeneren…minimaal 350 heb ik er nodig, niet zo zeer vanuit de financiën maar meer voor een zekere reuring en menging en het feit dat je in een zekere anonimiteit kan binnenkomen. "

  Beslisser