Logo van Beschut Zelfstandig Wonen Atlas

Het Spijk, Eefde

Er zijn vooral veel zorgvoorzieningen in het complex, met name gericht op de bewoners uit de woongroepen. De welzijnsvoorzieningen zijn ook vooral op de minder vitale bewoners gericht. Er wordt vooral een beroep op de formele organisatie gedaan voor alternatieve activiteiten en voorzieningen voor hoger opgeleiden en mannen.


 • Voorzieningenniveau algemeen

 • Intern: Basis
 • Extern: Basis
 • Voorzieningenniveau welzijn

 • Intern: Kwaliteit
 • Extern: Kwaliteit
 • Voorzieningenniveau zorg

 • Intern: Extra
 • Extern: Afwezig

 • Aard en kwaliteit voorzieningen

  "Ja, potjes opmaken, bloemen opmaken, en plakken en kaarten maken en dergelijke dingen… niet iets voor…echt voor mannen…wat ik hier zo mis: een ruimte … waar je dus ook een keer kunt zagen, en eens een schuurmachine neer kunt zetten."

  Bewoner


 • Aard en kwaliteit voorzieningen

  "En ik vind ook verder dat hier heel weinig qua ontspanning geboden wordt. En ook, op een bepaald niveau... lezingen worden gegeven, zodat je hersenen dus wat opgekrikt worden. Want juist als je ouder wordt heb je dat héél erg nodig."

  Bewoner


 • Organisatie

  "Daar heb ik het hier ook vaak hier wel met managers over gehad, dat ze moeten leren zich te verplaatsen in de cliënt … het is bij mij zo dat ik bij heel veel dingen niet kan komen, en dan wordt er iets neergezet wat ik wel regelmatig gebruik, en dan kan ik er weer niet bij komen. En dat is... ík word daar verdrietig van, hè?"

  Bewoner