Logo van Beschut Zelfstandig Wonen Atlas
Portret Dort Spierings

Dort Spierings

Dort Spierings (1964) is docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zijn specialisaties zijn de combinatie van wonen en zorg, gebruikersgerichtheid en interdisciplinariteit. Hij studeerde in 1989 af aan de Technische Universiteit Eindhoven als architect-stedenbouwkundige. Na zes jaren als architect stapte hij over naar het hoger onderwijs waar hij het ondermeer het lectoraat ZorgGericht Bouwen oprichtte, in combinatie met een eigen bureau. Met De Wenselijke Schaal promoveerde Spierings in juli 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bekijk Dort Spierings profiel op de HAN website